8-9 grudnia 2017

Zarejestruj się

Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Prof. Mari Dezawa

Wydział Biologii i Histologii komórek macierzystych, Tohoku University Graduate School of Medicine
http://www.nm-gcoe.med.tohoku.ac.jp/english/investigators/dezawa/