8-9 grudnia 2017

Zarejestruj się

Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Prof. Wojciech Maksymowicz

(Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Polska)