8-9 grudnia 2017

Zarejestruj się

Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Prof. Wojciech Maksymowicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Polska