Dołącz do nas naFacebooku

Kwalifikacja pacjentów

Do programu kwalifikowane są osoby w wieku 10-65 lat, które znajdują się w stanie śpiączki (GCS<8) co najmniej 12 miesięcy (gdy przyczyną uszkodzenia mózgu był uraz) lub 6 miesięcy, gdy śpiączka nastąpiła z przyczyn nieurazowych. Warunkiem kwalifikacji do zabiegu jest aktywność kory mózgowej w badaniu fMRI (czynnościowy rezonans magnetyczny) i/lub EEG w czasie fMRI.

Osoby zainteresowane zakwalifikowaniem osoby w śpiączce do projektu proszone są o przesyłanie:
  • prośby o kwalifikację do projektu,
  • krótki opis sytuacji pacjenta,
  • kopii dokumentacji medycznej
na adres:
Prof. Wojciech Maksymowicz,
Oddział Neurochirurgii,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie,
al. Warszawska 30,
10-082 Olsztyn.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń pacjenci spełniający kryteria włączenia do projektu są zapraszani do Olsztyna na szczegółowe badania neurologiczne i obrazowe (fMRI ze stymulacją obrazem i dźwiękiem, EEG w czasie badania fMRI, SPECT-CT). Wyniki tych badań są ostatecznym kryterium zakwalifikowania do wszczepu stymulatora.