Zapraszam do udziału w Konferencji!

Wszystkich zainteresowanych najnowszymi badaniami oraz zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu pacjentów serdecznie zapraszam do udziału w bilateralnej  Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Komórki macierzyste – badania i leczenie” oraz „Komórki Macierzyste: Terapeutyczne Perspektywy w Schorzeniach Centralnego Układu Nerwowego”, organizowanej przez Fundację „Akogo?” oraz Komitet Nauk Neurologicznych PAN. Będziemy mogli usłyszeć wykłady i dyskusje największych światowych autorytetów zajmujących się pracami nad wykorzystaniem komórek macierzystych w leczeniu pacjentów. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 grudnia br, w Warszawie w Hotelu Sheraton.

Celem Konferencji jest pokazanie polskiemu środowisku naukowemu i medycznemu kierunków badań oraz możliwości wykorzystywania komórek macierzystych w skutecznym leczeniu ciężkich chorób neurodegeneracyjnych oraz uszkodzeń układu nerwowego i mózgu. Chcemy, aby nasze sympozjum było platformą wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami pracującymi w laboratoriach i lekarzami, którzy ratują ciężko chorych. Mamy nadzieję, że efektem tego spotkania będzie poszerzenie wiedzy polskich medyków, które zaowocuje uruchomieniem  nowatorskich programów klinicznych, z użyciem komórek macierzystych, dla dobra pacjentów.
Śmiało możemy powiedzieć, że będzie to jedno z największych wydarzeń naukowo-medycznych w naszym kraju.

Serdecznie zapraszam                
Ewa Błaszczyk                      
Prezes Fundacji „Akogo?”           
Nie może Ciebie zabraknąć!

Już teraz wypełnij formularz zgłoszeniowy! Liczba miejsc ograniczona!