Klinika BUDZIK dla dorosłych

Dnia 18 września br., odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego między Samorządem Mazowsza, a Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim, a Fundacją Ewy Błaszczyk „Akogo?”, w sprawie utworzenia Kliniki „Budzik” dla dorosłych w Warszawie.

List intencyjny podpisali:
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Teresa Bogiel – Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
Ewa Błaszczyk-Janczarska – Prezes Fundacji „Akogo?”.
Klinika „Budzik” dla dorosłych powstanie na działce, która jest własnością samorządu Mazowsza. Obok Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, w Warszawie, Fundacja „Akogo?” wybuduje specjalistyczną placówkę. Partnerem medycznym przedsięwzięcia będzie Szpital Bródnowski.

W dniu 16 grudnia br., w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, odbył się briefing prasowy, podczas którego zaprezentowaliśmy projekty planowanej kliniki „Budzik” dla dorosłych, w Warszawie.


6 lutego 2019 r., do wiadomości opinii publicznej, została przekazana decyzja o przeznaczeniu ogromnej kwoty z Funduszu Sprawiedliwości na budowę w Warszawie Kliniki „Budzik” dla dorosłych. Decyzja ta została ogłoszona na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, w której wzięli udział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, Prezes Fundacji „Akogo?” Ewa Błaszczyk, koordynator medyczny Fundacji „Akogo?” Tomasz Jastrzębski oraz pełnomocnik ds. Funduszu Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, sfinansuje utworzenie Kliniki „Budzik” dla dorosłych. Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” otrzyma na ten cel ponad 37 mln zł. To pozwoli wybudować i w pełni wyposażyć nowoczesną placówkę w Warszawie, gdzie ratunek znajdą ludzie, którzy zapadli w śpiączkę.
Projekt BUDZIK DLA DOROSŁYCH Fundacji Ewy Błaszczyk wygrał w ogłoszonym przez Fundusz Sprawiedliwości konkursie na utworzenie ośrodka rehabilitacji dla ofiar ciężkich wypadków. Rocznie w Polsce zapada w śpiączkę ponad 600 osób, w tym około 150 dzieci. Ponad połowa to ofiary przestępstw – najczęściej drogowych, ale sporą grupę stanowią również ofiary przemocy.

Zgłosiliśmy projekt BUDZIK DLA DOROSŁYCH, gdyż ponad 70 % naszych pacjentów stanowią ofiary przestępstw drogowych, tzw. wypadków komunikacyjnych.
Do konkursu potrzebny był wkład własny fundacji w kwocie 2 mln zł. Dodatkowo fundacja poniosła wydatki na rzecz projektu architektonicznego, w kwocie 1,4 mln.

KONKURSY 2019 - 2021
https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-pokrzywdzonym/konkursy-2019---2021/news,14424,lxii-otwarty-konkurs-ofert-na-lata-2019-2021-.html 


Wstępny projekt
Lokalizacja:
teren Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
Powierzchnia kliniki: ok. 3000 m2
Liczba łóżek: 15+3
Liczba pięter: 3
Szacowany koszt budowy i wyposażenia: ok. 40 mln zł
Przewidywany termin otwarcia kliniki: 2022 (20-lecie fundacji)

Organizacja i działanie kliniki na podstawie umowy trójstronnej: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego/ Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o./ Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”