Duży Stół

Trzeci tomik wypełnia Grażyna nowymi smakami.
Do ich skosztowania zaprasza kochających piękne, rymowane, polskie słowa.
Zaprasza do stołu poezji na pełne czterodaniowe przyjęcie.

Cena:9,90zł
9,90zł