8-9 grudnia 2017

Zarejestruj się

Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

KONTAKT

Zapytania dotyczące konferencji prosimy kierować do Fundacji Ewy Błaszczyk "Akogo?"
tel. +48 22 832 19 13
email: konferencja@akogo.pl


Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2017 roku
w Hotelu Sheraton


ul. B. Prusa 2
Warszawa - Polska

Koszt udziału w konferencji: 50 zł. Zgłoszenia uczestników wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja zgłoszenia następuje po dokonaniu wpłaty na konto Fundacji!
UWAGA:
W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji Fundacja zwraca opłatę rejestracyjną wg poniższych
- rezygnacja do 30 września 2017: zwrot 80% wpłaty (40 zł)
- rezygnacja do 15 listopada 2017: zwrot 50% wpłaty (25 zł)
- rezygnacja po 15 listopada 2017: Fundacja nie zwraca opłaty rejestracyjnej
 
Wpłaty proszę dokonywać na numer konta:
PKO Bank Polski, 46 1440 1299 0000 0000 0322 5755
 
Organizator nie zapewnia uczestnikom noclegów.