Unieważnione postępowanie | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Unieważnione postępowanie

Informujemy że ogłoszone  w dniu 24.01.2020 r., przez Inwestora Zastępczego - ECM GROUP POLSA S.A. w imieniu FUNDACJI Ewy Błaszczyk "AKOGO?",  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych" zostało unieważnione w dniu 23.03.2020r. Wszelkie informacje w zakresie przedmiotowego postępowania są dostępne poprzez Platformę zakupową Josephine: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/6252/summary
Niebawem planujemy ogłoszenie nowego postępowania.