Dr n. Med. Wojciech Fortuna

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Klinika Neurochirurgii, Akademia Medyczna we Wrocławiu

Wykształcenie

H-index 13
2004 Praca doktorska: Rola kompleksu polipeptydowego bogatego w prolinę (PRP) na rozwój niedojrzałych tymocytów ludzki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,  Wydział Kształcenia Podyplomowego
1989-1995 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 
Doświadczenie zawodowe
2017-present - Katedra i Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – pracownik naukowo – dydaktyczny
2016-present - Wrocław Walk Again Project – koordynator z zakresu hodowli komórkowych
2011-present - Akson - Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Urazach i Chorobach Kręgosłupa – nadzór neurologiczny nad przebiegiem neurorehabilitacji, prowadzenie programu neuromodulacji układu nerwowego przy zastosowaniu powtarzalnej, przezczaszkowej modulacji magnetycznej (rTMS)
2011-2017 - Katedra i Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – specjalista naukowo-techniczny
2008-2011 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu – adiunkt, badania podstawowe i wykonanie izolacji i hodowli ludzkich komórek glejowych pochodzących z błony węchowej nosa użytych do transplantacji trzem pacjentom z całkowitym uszkodzeniem rdzenia kręgowego
2008-2011 - Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – staż specjalizacyjny z neurologii
2006-present - Centrum Medyczne, Ośrodek Terapii Fagowej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN – lekarz, kwalifikacja pacjentów i prowadzenie eksperymentalnej terapii bakteriofagami
1997-present - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu - asystent  
1997-1999 - Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – staż specjalizacyjny z pediatrii
1995-1996 - Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy we Wrocławiu – lekarz rezydent, staż podyplomowy
               

Accomplishment
Prowadzenie elektrofizjologicznego monitorowania śródoperacyjnego: mikro- i makrorekording aktywności mózgu podczas implantacji elektrod do głębokiej stymulacji mózgu (DBS), SEP czuciowe potencjały wywołane, MEP ruchowe czuciowe potencjały wywołane, d-wave ocena fali D podczas operacji rdzenia kręgowego, monitorowanie nerwów czaszkowych i obwodowych, mapowanie kory mózgu – w zakresie ruchu, czucia i ośrodków mowy

Prowadzenie neuromodulacji układu nerwowego przy zastosowaniu powtarzalnej, przezczaszkowej modulacji magnetycznej (rTMS) u pacjentów z uszkodzeniami rdzenia kręgowego
Badania komórkowe in vitro i in vivo: zakładanie hodowli pierwotnych, hodowla i identyfikacja komórek, ocena właściwości biologicznych komórek
Kwalifikacja i prowadzenie eksperymentalnej terapii bakteriofagami przewlekłych zakażeń bakteryjnych u ludzi