Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Komórki macierzyste - badania i leczenie

Piątek 8 grudnia 2017 r.
 
10.00 - 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 - 11.15 Prof. Wojciech Maksymowicz Otwarcie konferencji
11.15 - 11.45 Prof. Alexei Verkhratsky Astroglej w zaburzeniach poznawczych: czy komórki z ludzkich indukowanych komórek pluripotencjalnych (iPS) są kluczem?
11.45 - 12.15 Prof. Eva Feldman Terapia z zastosowaniem komórek macierzystych w SLA: gdzie jesteśmy dzisiaj?
12.15 - 12.45 Prof. Letizia Mazzini Strategie terapii z zastosowaniem komórek macierzystych oraz produkty komórkowe w chorobie neuronu ruchowego
12.45 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.15 Prezentacja Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych: Medycyna regeneracyjna  możliwości  dla naukowców i przedsiębiorstw  w  Programie Ramowym  Horyzont 2020
„KOMÓRKI MACIERZYSTE: TERAPEUTYCZNE PERSPEKTYWY W SCHORZENIACH OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO” - V MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA KOMITETU NAUK NEUROLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
14.15 - 14.30 Prof. Krystyna Domańska-Janik
Prof. Bogusław Machaliński
Otwarcie sesji
14.30 - 15.00 Prof. Mari Dezawa Komórki MUSE (nietumorogenne pluripotencjalne komórki tkankowe) – nowy koncept w medycynie naprawczej.
15.00 - 15.30 Dr Anna Sarnowska Przeszczep komórek regeneracyjnych do rdzenia w SLA – pierwsze monitorowane badanie w Polsce.
15.30 - 16.00 Prof. Elżbieta Szczepanik Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania autologicznych komórek regeneracyjnych pochodzących z tkanki tłuszczowej (ADRC) u dzieci z lekooporną padaczką o podłożu autoimmunologicznym.
16.00 - 16.30 Prof. Gustavo Moviglia Interakcje pomiędzy układem odpornościowym biorcy, a mezenchymalnymi komórkami macierzystymi - rola w terapii
16.30 - 17.00 Dr Wojciech Fortuna Zastosowanie komórek macierzystych izolowanych z opuszki węchowej w regeneracji uszkodzeń rdzenia kręgowego – odrobiona lekcja: Czy paraliż można leczyć?
 

Sobota 9 grudnia 2017 r.
 
10.00 - 10.30 Prof. Benedikt Berninger Tworzenie nowych interneuronów poprzez bezpośrednie przeprogramowanie linii w mózgu
10.30 - 11.00 Prof. Krzysztof Bankiewicz Terapia genowa w ciężkich stanach neurologicznych wywołanych mutacją genetyczną u dzieci
11.00 - 11.30 Prof. Nicholas Boulis Chirurgiczne podejście do ochrony układu nerwowego
11.30 - 12.00 Prof. Sean Savitz Komórki macierzyste w regeneracji mózgu po udarze
12.00 - 12.30 Prof. Evan Snyder Wykorzystanie komórek macierzystych do modelowania wieloczynnikowych chorób neurologicznych
12.30 - 13.30 LunchProf. dr hab. n. med. Krystyna Domańska-Janik
Przewodnicząca Zespołu ds. Terapii Komórkowej Centralnego Układu Nerwowego
Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk