PRELEGENCI

Prof. dr n. med. Steven Laureys jest kierownikiem zespołu naukowego Coma Science Group, badającego zagadnienie śpiączki (http://www.comascience.org). Grupa ta działa w Centrum Badań Cyklotronowych na Oddziale Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Liège (Belgia). Prof. Laureys jest także kierownikiem badań w Belgijskm Funduszu Narodowym ds. Badań Naukowych oraz certyfikowanym ekspertem w dziedzinie neurologii i medycyny paliatywnej. Jego zespół analizuje proces odzyskiwania neurologicznej sprawności oraz neuroplastyczności, które zostały upośledzone w wyniku urazu mózgu. Zespół ten zajmuje się także analizą zmienionych stanów świadomości (w tym stanu śpiączki, stanu "wegetatywnego"/niereagującego, minimalnej świadomości oraz zespołu zamknięcia). W trakcie tej analizy wiedza kliniczna i obserwacje behawioralne poddawane są konfrontacji z informacjami uzyskanymi dzięki technikom multimodalnego obrazowania mózgu (PET i MRI) oraz pomiarom elektrofizjologicznym (EEG i EEG-TMS), przy zachowaniu etycznych aspektów translacyjnych badań klinicznych.

Anna Duszyk jest absolwentką neurokognitywistyki na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS i muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w dynamice procesów kontroli poznawczej oraz w zagadnieniach psychofizjologicznych w konstruowaniu  interfejsów mózg – komputer (BCI). Współpracuje z  Zakładem Fizyki Biomedycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Od bieżącego roku pracuje w Coma Science Group, wykorzystując zdobyte w Polsce doświadczenia z zakresu badań elektrofizjologicznych i BCI do oceny zaburzeń świadomości.
P. Anna Duszyk wygłosi w zastępstwie wykład prof. Stevena Laureys'a

Honorowy prezes Światowej Federacji Neurochirurgów
Założyciel i prezes Azjatyckiego Kongresu Neurochirurgów
Przewodniczący 13. Tymczasowego Zgromadzenia Światowej Federacji Neurochirurgów (2007)
Przewodniczący 12. Azjatycko-Australijskiego Kongresu Neurochirurgii
Założyciel i prezes Japońskiego Kongresu Chirurgii Nowotworów Mózgu
Prezes Japońskiej Organizacji ds. Międzynarodowej Współpracy Medycznej (JIMCO)
Profesor honorowy Uniwersytetu Zdrowia Fujita

Prof. dr Benedikt Berninger jest obecnie związany z Instytutem Chemii Fizjologicznej przy Uniwersyteckim Centrum Medycznym należącym do Uniwersytetu w Moguncji. Prof. Berninger uzyskał tytuł doktora w 1996 roku na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Tematem jego rozprawy doktorskiej była zależna od aktywności regulacja ekspresji genów kodujących neurotrofiny.

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Zdrowia Fujita
  • Szkoła Medycyny Uniwersytetu Zdrowia Fujita
Wojciech Stefan Maksymowicz
- data urodzenia: 24.05.1955 r., miejsce : Włocławek
- e-mail : maksymowicz@interia.pl
 
Wykształcenie
  • Profesor nauk medycznych – tytuł naukowy nadany przez Prezydenta RP - 08.06.06.
  • Doktor habilitowany nauk medycznych - I Wydział Lekarski AM w Warszawie 1994 r. (praca: Diagnostyka i leczenie wodogłowia normotensyjnego)
  • Doktor nauk medycznych – I Wydział Lekarski AM w Warszawie -1988 r. (rozprawa pt. Leczenie nerwobólu nerwu trójdzielnego za pomocą podania glicerolu do zbiornika trójdzielnego)
  • dyplom lekarza (dyplom nr2 II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie) –  1980 r.
  • egzamin maturalny – I lokata – prymus I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie -1974 r.