Prof. Alexei Verkhratsky

Sekcja Neuroscience, Szkoła Nauk Biologicznych w Manchesterze

Profesor Alexei Verkhratsky, Ph.D., Członek Academia Europaea (2003), Członek German National Academy of Sciences Leopoldina (2013), członek Real Academia Nacional de Farmacia Hiszpanii (2012), członek Dana Alliance for Brain Inintiatives (2012).

Urodzony w Stanisławowie, obecnie Zachodnia Ukraina, w 1961. Ukończył Kijowski instytut Medyczny w 1983, a stopień doktora uzyskał w 1986, habilitację przeprowadził w 1993 w dziedzinie fizjologii w Instytucie Bogomoletz również w Kijowie. W latach 1989-1995 był profesorem wizytującym w Heidelbergu i Gottingen, a w latach 1995-1999 prowadził prace badawczo-naukowe w Centrum Medycyny Molekularnej Delbruck Centre. We wrześniu 1999 podjął pracę w Division Of Neuroscience w School of Biological Sciences w Manchesterze, w 2002 otrzymał tytuł profesora Neurofizjologii i pracował jako kierownik do roku 2004. W latach 2007-2010 pełnił funkcję kierownika: Head of Department of Cellular and Molecular Neurophysiology w Instytucie Medycyny Eksperymentalnej Czeskiej Akademii Nauk.


Pracował również naukowo w Ikerbasque (Baskijska Rada Badawcza) w Bilbao, gdzie, od roku 2012 jest Dyrektorem Naukowym w Achucarro Basque Center for Neuroscience . Od 2011 jest Honorowym Profesorem Wizytującym na Uniwersytecie Kyushu, w Fukuoka, Japonia. Alexei jest wydawcą i redaktorem naczelnym Cell Calcium, redaktorem Cell Death and Disease i członkiem wielu rad wydawniczych periodyków w tym Pflugers Archiv Acta Pchysiologica, Glia, Purinergic Signalling , &c.

Alexei Verkhatski jest uznanym w świecie naukowcem w dziedzinie neurofizjologii komórek. Jego badania koncentrują się mechanizmach przekazywania sygnału międzykomórkowego i wewnątrzkomórowego w OUN, głównie w neuronach i komórkach gleju. Duża część pracy Alexeia poświęcona jest badaniom mechanizmów komórkowych neurodegeneracji. Był pierwszym, który dokonał wewnątrzkomórkowego pomiaru Ca 2+ w dojrzałych neuronach i in situ, przeprowadził eksperymenty dokumentujące hipotezę udziału Ca 2+ w starzeniu neuronów.

W ostatnich latach zajął się studiami nad starzeniem się komórek glejowych oraz udziałem patologii w obrębie tych komórek w chorobach mózgu związanych ze starzeniem się, w tym z chorobą Alzheimera, jak również w chorobach neuropsychiatrycznych. Jest autorem pionierskiej hipotezy zaniku astrogleju jako głównego mechanizmu h zaburzeń funkcji poznawczych, w tym chorób neurodegeneracyjnych i psychiatrycznych.

Scientometria: Prof. Verkhatsky jest autorem i wydawcą 12 książek opublikował 400 prac i rozdziałów. Jego prace cytowano 18 700 razy. W roku 2016 znalazł się wśród 30 najczęściej cytowanych naukowców.