Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, transplantologii klinicznej i hematologii
 
  • rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • kierownik Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej PUM,
  • lekarz kierujący Oddziałem Transplantacji Szpiku SPSK1
  • członek Komitetu Biologii Molekularnej Komórki  Polskiej Akademii Nauk,
  • twórca Banku Komórek Tkanek. 
 
Prof. Bogusław Machaliński jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, którą ukończył w 1990 roku. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych(I st. w 1995, II st. –2001), transplantologii klinicznej (2011) i hematologii (2015). Habilitował się w 2000 roku, w 2005 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Od 2008 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w PUM. Jest kierownikiem Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej PUM, pracuje ponadto w Klinice Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 jako lekarz kierujący Oddziałem Transplantacji Szpiku. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 240 publikacji naukowych o sumarycznym współczynniku oddziaływania impact factor > 350, współczynnik cytowalności prac h-indeks wynosi 27. Kierownik 13 grantów naukowo-badawczych KBN/MNiSW/NCN/NCBiR/EU, w tym trzech dwóch międzynarodowych (Interreg IIIA, IVA i VA), strategicznego (Strategmed) oraz trzech inwestycyjnych i aparaturowych za ponad 40 mln PLN. Promotor 18 prac doktorskich (13 z wyróżnieniem summa cum laude). W latach 2005-2012 dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim PUM.

Członek międzynarodowych towarzystw i czasopism naukowych m.in. Komitetów Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Współzałożyciel Stem Cell Therapeutic Excellence Center.

Za prace w obszarze terapii komórkowej i hematologii uzyskał wiele prestiżowych nagród, m.in. Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia.