Prof. Elżbieta Szczepanik

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Polska
dr hab. n med., prof. IMiD  neurolog dziecięcy, epileptolog
Temat prezentacji: Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania autologicznych komórek regeneracyjnych pochodzących z tkanki tłuszczowej (ADRC) u dzieci z padaczką lekooporną o podłożu autoimmunologicznym.

Aktywność zawodowa:
- Kierownik Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży w  Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie
- Członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka,
- Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych
- Zastępca Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych- Członek Polskiego Towarzystwa Epileptologii
- Wykładowca Centrum Medycznego Kształcenia  Podyplomowego


Główne obszary badawcze:
-  diagnostyka i leczenie padaczek, zwłaszcza encefalopatii padaczkowych o podłożu genetycznym, autoimmunologicznym oraz spektrum padaczek z zaburzeniami mowy


W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Konferencji nieprawdziwych informacji dotyczących dorobku oraz prelekcji Pani prof. Elżbiety Szczepanik pragniemy przeprosić w szczególności Panią Profesor oraz wszystkich zainteresowanych.
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dostarczane przez Fundację były na jak najwyższym poziomie, niemniej zaistniała sytuacja jest wynikiem nieprecyzyjnego tłumaczenia specjalistycznej terminologii medycznej.