Prof. Eva Feldman

Uniwersytet Michigan
Tytuł: Terapia komórkami macierzystymi w ALS: Gdzie jesteśmy dzisiaj.

Dr. Eva L. Feldman uzyskała tytuł doktora medycyny (M.D.) i doktora filozofii (Ph.D.) na Uniwersytecie Michigan (U-M), ukończyła rezydenturę neurologiczną w Szpitalu Johns Hopkins i powróciła do U-M na stypendium naukowe w dotyczące schorzeń neuro-mięśniowych. Oprócz praktyki klinicznej i stanowiska profesora neurologii w U-M, dr Feldman jest Dyrektorem Instytutu Badań Medycznych im. A. Alfreda Taubmana i Dyrektorem ds. Badań Klinicznych ALS w U-M . Prowadzi 30-osobowe laboratorium, Program Badań i Odkryć Neurologicznych, a także kieruje dwoma pierwszymi, zatwierdzonych przez FDA badaniami klinicznymi implantacji dordzeniowej komórek macierzystych w ALS. Dr Feldman opublikowała ponad 350 oryginalnych recenzowanych artykułów, 60 rozdziałów w książkach i 4 książki, jest również Kierownikiem (PI) lub co-PI 8 grantów NIH i grantów z wielu innych fundacji. W latach 2011-2013 była Prezesem Towarzystwa Nerwu Obwodowego (ang. Peripheral Nerve Society) i Prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wśród najważniejszych aktywności dr Feldman jest jej działalność dydaktyczna: szkolenie naukowców i neurologów. Pod Jej opieką naukową dziewięciu doktorantów otrzymało tytuł doktora nauk fizjologicznych (Ph.D.). W swoim laboratorium wyszkoliła 40 stypendystów studiów podoktoranckich i 50 lekarzy neurologów specjalistów w dziedzinie chorób nerwowo-mięśniowych i neurodegeneracyjnych z naciskiem na ALS i neuropatie. Wśród licznych wyróżnień doktor Feldman otrzymała na Uniwersytecie Michigan nagrody „Early and Distinguished Career Development”. Jest członkiem Towarzystwa Absolwentów Johns Hopkins, a także Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy oraz Narodowej Akademii Medycznej. W 2016 została wyróżniona przez „Castle Connoly Best Doctors” jako Najlepszy Klinicysta Roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki ( ang„National Clinician of the Year in USA”).