Prof. Letizia Mazzini

Krajowe Centrum Chorób Neuronów Ruchowych, Uniwersytet w Novarze
Tytuł: Strategie komórek macierzystych i produkty komórkowe w chorobach neuronów ruchowych.

Letizia Mazzini jest lekarzem neurologiem, Ddyrektorem „Tertiary ALS Center inna University of Novara” Uniwersytecie w Navara. Główne zainteresowania naukowe dotyczą badań podstawowych i klinicznych nad chorobami neuronu ruchowego motoryczno nerwowymi. Współpracowała jakobadacz w wielu wieloośrodkowych badaniach terapeutycznych w chorobie ALS. Kierownik pierwszego badania fazy 1, zatwierdzonego przez włoski Instytut Zdrowia na podstawie badańklinicznych zastosowania mezenchymalnych autologicznych komórek macierzystych w ALS i koordynatorem klinicznym badań klinicznych fazy 1 i fazy II dotyczące przeszczepu płodowychneuronalnych komórek macierzystych w ALS. Jest autorem i współ- autorem 142 publikacji w recenzowanych czasopismach międzynarodowych, jak również książek i e-booków. Otrzymała ponad 3323 cytowań, z h-index = 32 (Źródła: ISI Web of Knowledge and Scopus). Działała jako recenzent dla kilku czasopism w zakresie ALS. Obecnie jest członkinią podgrupy włoskiegoTowarzystwa Neurologicznego zajmującego się MND i naukowej rady doradczej włoskiegoStowarzyszenia ALS.