Prof. Mari Dezawa

Wydział Biologii i Histologii komórek macierzystych, Tohoku University Graduate School of Medicine
http://www.nm-gcoe.med.tohoku.ac.jp/english/investigators/dezawa/

Profesor Mari Dezawa ukończyła Uniwersytet Medyczny Chiba w 1989 roku z tytułem lekarza medycyny. Jako lekarz rezydent przez dwa lata pracowała na oddziale chorób wewnętrznych i kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego Chiba, gdzie otrzymała stopień doktora medycyny. Została pracownikiem naukowym Wydziału Anatomii Uniwersytetu Chiba, gdzie zajęła się opracowaniem mechanizmów regeneracji komórek nerwowych. Następnie w 2000 roku przeniosła się na Wydział Anatomii Uniwersytetu w Jokohamie jako Assistant Profesor, gdzie rozpoczęła badania nadmezenchymalnymi komórkami macierzystymi (MSC).


Po przeniesieniu się na Uniwersytet Medyczny w Kyoto, na stanowisko Associate profesor w roku 2003 opracowała metody wyprowadzenia neuronów i mioblastów z mezenchymalnych komórek macierzystych. W roku 2008 uzyskała stopień profesora i została Kierownikiem Zakładu Komórek Macierzystych i Histologii na Uniwersytecie Medycznym w Tohoku. Jako pierwsza odkryła nowy rodzaj endogennych nienowotworowych pluripotencjalnych komórek macierzystych – „muse cells”multipotentny komórek odpornych na stres.