Prof. Sean Savitz

Profesor neurologii na Wydziale Neurologii McGovern Medical School, University of Texas Medical School w Houston

W 1995 licencjat (B.A.) w Harvard University
W 2000 lekarz medycyny w Albert Einstein College of Medicine
200-2001 Lekarz internista w Beth Israel Deaconess Medical Center
2001-2003 Rezydent w Beth Israel Deaconess Medical Center
2003-2004 Kierownik administracyjny rezydentów w Beth Israel Deaconess Center
2004-2005 stypendium na badania chorób nerwowo-mięśniowych w Beth Israel Deaconess Center

Sean I. Savitz jest profesorem neurologii oraz Przewodniczącym Frank M. Yats w Neurologii, jak również kieruje Programem badań nad udarami (ang. Stroke Program) na Uniwersytecie: University of Texas Medical School w Houston.


Doktor Savitz ukończył Harvard College, stopień lekarza medycyny uzyskał w Albert Einstein College of Medicine i oddbył rezydenturę na oddziale neurologii . Otrzymał stypendium od Harvard Medical School Neurology Training Program. Wraz ze swoim zespołem kieruje, największym, na świecie, akademickim programem dotyczącym udaru, testując nowatorskie metody leczenia pacjentów z udarem niedokrwiennym i krwotocznym mózgu. Ddr. Savitz prowadzi laboratorium translacyjne i program badań klinicznych dotyczący terapii komórkami w udarach mózgu. Przeprowadził jedno z pierwszych badań klinicznych z zastosowaniem komórek macierzystych u pacjentów po udarze. Otrzymuje granty od: National Institute of Health, Howard Hughes Medical Institute i American Heart Association. Jest autorem ponad 100 publikacji w literaturze biomedycznej.