Statement!

From March 17th, 2020, until further notice, the office of the Ewa Błaszczyk’s foundation „Akogo?” is temporarily closed!
We start to work remotely!
All our contact details remain unchanged, at your disposal!

Informacja o wyborze oferty w Części III zamówienia (nr ref. postępowania 4/2019)

Dotyczy: postępowania pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap I” nr ref. postępowania 4/2019

Informacja o wyborze oferty w zakresie Części III zamówienia
Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?”, ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, informuje że w zakresie części III zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana:
  • oferta wykonawcy  Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin– oferta wykonawcy otrzymała 80 pkt (60 pkt w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”; 20  pkt w kryterium „Wysokość wynagrodzenia za magazynowanie”, 0 pkt w kryterium „okres gwarancji”)
Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły inne oferty na realizację ww. części zamówienia.
 
Dokumenty do pobrania: