Informacja o wyborze oferty w Części III zamówienia (nr ref. postępowania 4/2019) | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Informacja o wyborze oferty w Części III zamówienia (nr ref. postępowania 4/2019)

Dotyczy: postępowania pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap I” nr ref. postępowania 4/2019

Informacja o wyborze oferty w zakresie Części III zamówienia
Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?”, ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, informuje że w zakresie części III zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana:
  • oferta wykonawcy  Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin– oferta wykonawcy otrzymała 80 pkt (60 pkt w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”; 20  pkt w kryterium „Wysokość wynagrodzenia za magazynowanie”, 0 pkt w kryterium „okres gwarancji”)
Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły inne oferty na realizację ww. części zamówienia.
 
Dokumenty do pobrania: