Prof. Gustavo A Moviglia

Profesor i Dyrektor ds. Badań Naukowych Uniwersytet Maimónides, Buenos Aires · CIITT;
Http://www.gustavomoviglia.com/


Profesor i Kierownik Badań na Maimonides University, Buenos Aires. CIITT Prof. Moviglia ukończył medycynę na National University of La Plata w Argentynie (1976). Przez siedem lat pracował jako stypendysta w National Council of Scientific Research and Technology (CONICET) gdzie ukończył podyplomowe studia z zakresu biologii komórki. Obejmował stanowisko profesora na różnych uniwersytetach: University de la Plata, University Nacional de Cuyo, Wayne State University (Detroit, USA) i Morehouse University (Atlanta, USA). W latach 1993-1995 opracował szczepionkę hybrydową z komórkami B (TBH) aktywowanymi komórkami nowotworowymi. Wyniki w zakresie bezpieczeństwa i efektywności tej szczepionki zostały przedstawione w European Society of Haemherezeis (Wiedeń, 1995) i opublikowane w Transfusion Science w 1997 roku (17: 643-649).  W 2000 r. przedstawił Amerykańskiemu Towarzystwu Aferezy szczepionkę z komórek dendrytycznych wzmocnioną szczepionką TBH. W 2001 roku otrzymał nagrodę lokalną za pracę nad rakiem trzustki przy użyciu szczepionki TBH w połączeniu z mieszaną hodowlą leukocytów (MLC) Cytoimplant; W 2005 r. prezentował wyniki badania klinicznego dotyczącego leczenia raka piersi za pomocą szczepionki zawierającej komórki dendrytyczne w European Society of Medical Oncology. W 2008 r. zgłosił pozytywne wyniki badań kliniczych z zastosowaniem szczepionki opartej na nowotworowych komórkach macierzystych w sytuacji wznowy w przebiegu leczenia glejaka i nie drobnokomórkowego raka płuc. W 2006 roku po raz pierwszy opisał w modelu in vitro, że mezenchymalne komórki macierzyste szpiku (BM-MSC) różnicują się w komórki neuralne pod wpływem współhodowli z autoreaktywnymi limfocytami T. W tym samym roku opublikował wyniki wstępne badania klinicznego z zastosowaniem tych komórek w terapii pacjentów z całkowitym przewlekłym uszkodzeniem rdzenia kręgowego (SCI). Zarówno publikacje dotyczące zastosowania komórek macierzystych w różnych chorobach neurodegeneracyjnych, jak i szeroko prowadzone badania u pacjentów z SCI potwierdził zasadność stosowania tej terapii. Obecnie jest dyrektorem i profesorem zwyczajnym w CIITT Uniwersytetu Maimonides (Buenos Aires, Argentyna), gdzie kieruje podyplomowym kursem dla lekarzy z zakresu terapii komórkowej.

Liczne publikacje na temat różnych patologii neurologicznych jak również rozszerzonej kazuistyki na większej liczbie SCI pacjentów potwierdziło skuteczność taj terapii. Obecnie profesor Moviglia piastuje posadę dyrektora CIITT of Maimonides University (Buenos Aires, Argentyna), jak również wykłada na podyplomowym kursie Terapii Komórkowej dla Lekarzy, na tymże uniwersytecie.