Prof. Krystyna Domańska-Janik

Studia: Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kariera:
od 1966 r. do chwili obecnej zatrudnienie w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMDiK PAN)
1986 - otrzymanie tytuł Profesor Medycyny w zespole Zakładu Neurochemii IMDiK PAN,
1996- 2000 Kierownik Samodzielnej Pracowni Neuropatologii Molekularnej IMDiK PAN
2000- 2011 Twórca i Kierownik Zakładu Neurobiologii Naprawczej IMDiK PAN


Ostatnio:
Profesor Emerytowany Polskiej Akademii Nauk zatrudniony w Pracowni Bioinżynierii Komórek Macierzystych IMDiK PAN i prowadzący własne projekty badawcze finansowane przez NCN i NCBiR

Aktywności:
Przewodniczący Zespołu Terapii Komórkowej Chorób Układu Nerwowego (ZTK CUN) Komitetu Nauk Neurologicznych PAN
Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Neuro-Regeneracji (IANR)
Recenzent w komitetach redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych

Zainteresowania zawodowe:
Rola neuralnych komórek macierzystych w rozwoju i regeneracji OUN; podłoże molekularne i genetyczne chorób OUN (encefalopatie niedokrwienne, wrodzona choroba dysmielinizacyjna typu PMD, próby terapii komórkowej w modelu zwierzęcym ALS; udział komponenty zapalnej i wolnorodnikowej w rozwoju schorzeń mózgu i rdzenia.