Prof. Wojciech Maksymowicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Polska


Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz urodził się 24 maja 1955r. we Włocławku. W 1980r. ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, na której uzyskał także stopień naukowy doktora (1988) i doktora habilitowanego (1994). W trakcie 12 lat pracy w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie uzyskał specjalizację I i II stopnia w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii – odpowiednio w latach 1983 i 1987. Dodatkowo, wiedzę neurochirurgiczną uzupełniał podczas 5-letniego Europejskiego Kursu Neurochirurgii organizowanego przez European Association of Neurosurgical Societies, który ukończył w Jerozolimie w 1992r. W 1990 roku pracował naukowo w Klinice Neurochorurgii Wessex Neurological Center  Uniwersytetu w Southampton. W latach 1989–1992 sprawował funkcję sekretarza I kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej. Od 1995 do 1997 był naczelnym redaktorem „Gazety Lekarskiej”. W 1997r. został powołany na stanowisko Ministra Resortu Zdrowia – w rządzie Jerzego Buzka – którym kierował do roku 1999. W latach 1999–2007 kierował Kliniką Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Na wniosek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego w 2006 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

W latach 2007-2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jednocześnie prowadząc katedrę Neurologii i Neurochirurgii, Klinikę Neurochirurgii oraz Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi. W marcu 2016r. wybrany został na stanowisko prorektora  ds. zadań uczelni medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo od 2006 roku pełni funkcję członka Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Jest autorem ponad 120 publikacji i doniesień naukowych a także laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.