Program konferencji - Najnowsze osiągnięcia w diagnostyce i leczeniu śpiączki

 
8.30 - 10.00 rejestracja uczestników, kawa/herbata
10.00 - 10.30 rozpoczęcie konferencji, powitanie gości, wprowadzenie – Ewa Błaszczyk
10.30 - 11.00 wykład otwierający: Multimodal supporting of conscious recovery - this make sense (Wielomodalne wspomaganie  powrotu do świadomości ma sens) - Prof. Wojciech Maksymowicz
11.00 - 11.45 Coma&disorders of consciousness (Śpiączka i zaburzenia świadomości) – w imieniu Prof. Stevena Laureys'a wykład wygłosi p. Anna Duszyk
11.45 - 12.00 pytania do wykładowców, dyskusja
12.00 - 12.30 przerwa kawowa
12.30 - 13.15 Past, present and future of the treatments for vegetative comatose and motor dysfunction in Japan (Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość metod leczenia śpiączki wegetatywnej i dysfunkcji ruchowej w Japonii) – Prof. Tetsuo Kanno
13.15 - 13.45 Dorsal column stimulation (DCS) for the vegetative state patients (Stymulacja sznura tylnego u pacjentów w stanie śpiączki) - Prof. Isao Morita
13.45 - 14.00 pytania do wykładowców, dyskusja
14.00 - 14.45 Lunch
14.45 - 15.30 Remodeling and reprogramming the adult brain (Przemodelowanie i przeprogramowanie mózgu dorosłego człowieka) - Prof. Benedikt Berninger
15.30 - 15.45 pytania do wykładowców
15.45 - 16.45 panel dyskusyjny
16.45 - 17.00 podsumowanie i zakończenie konferencji