Komunikat!

Od dnia 17 marca 2020 r., do odwołania, biuro Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” zostaje tymczasowo zamknięte!
Rozpoczynamy pracę zdalnie!
Wszystkie nasze dane teleadresowe pozostają bez zmian, do Państwa dyspozycji!

Publikacje

Stan wegetatywny i stan minimalnej świadomości: Przegląd zabiegów leczniczych
Celem niniejszego artykułu jest usystematyzowany przegląd proponowanego leczenia medycznego lub chirurgicznego u pacjentów w utrzymującym się stanie wegetatywnym (VS) lub stanie minimalnej świadomości (MCS), a także ich mechanizmów działania i ograniczeń.

Stymulacja Grzbietowego Odcinka Kręgosłupa w Utrzymującym się Stanie Wegetatywnym (PVS)
Kwestia możliwości leczenia pacjentów w stanie wegetatywnym pozostaje wciąż nierozwiązana, a stymulacja grzbietowego odcinka kręgosłupa (DCS) wydawała się obiecująca w niektórych badaniach i wymaga dalszej uwagi.

Kliniczne i fizjologiczne aspekty terapii mikropolaryzacyjnej A.M. Sheliakin
Na dzień dzisiejszy sprawy związane z opracowaniem sposobów racjonalnej modulacji stanu funkcjonalnego CUN (centralnego układu nerwowego) człowieka przy różnych stanach patologicznych mózgu pozostają w najwyższym stopniu aktualne. Jest to związane w pierwszej kolejności z tym, że odtworzenie naruszonych funkcji nerwowych, przedstawiające jedną z fundamentalnych właściwości centralnego układu nerwowego, posiada ogromne znaczenie praktyczne. Przy tym osiągnięcie optymalnego poziomu odtworzenia naruszonych w trakcie procesu patologicznego różnych funkcji organizmu jest możliwe tylko przy fizjologicznie adekwatnych oddziaływaniach.
[Artykuł został udostępniony przez Fundację Krok po Kroku]

Andreas Zieger
Broszura ta ma być pomocą dla państwa, abyście mogli sobie wyobrazić, co to jest śpiączka (koma) czy stan budzenia się ze śpiączki lub stan czujny śpiączki (Wachkoma) i w jakiej sytuacji pacjent się znajduje.
Powinny zostać podane wskazówki, w jaki sposób powinniście się państwo sensownie zachować i uzupełniać będąc na odwiedzinach w klinice, ośrodku pielęgnacyjnym podczasterapii lub w domu.

Pacjent w śpiączce czy człowiek?
Ponad 50% pacjentów, na pozór "bez kontaktu" po okresie śpiączki, może być w pełni świadomych, lecz znajdować się w pułapce własnego ciała, którym nie może sterować/zawiadywać. Są oni więźniami bez możliwości ucieczki. W pełni świadome sytuacji istoty ludzkie pozbawione wszelkich praw, uznane za osoby niemyślące i nierozumiejące kierowanych do nich komunikatów, nie mające prawa głosu, a więc także możliwości zaprotestowania.

Joanna Szymula
W 1996 roku odkryto (przy wykorzystaniu test dzwonkiem), że prawie 50% pacjentów z diagnozą stały stan wegetacji, włączając przypadki tych, którzy przebywali w tym stanie od 30 lat, byli faktycznie świadomi. Ich kora mózgowa w pełni działała, a uszkodzenie pnia mózgu uniemożliwiało przekaz wskazujący na świadomość własnej osoby, miejsca i czasu. Tak znakomity lekarz jak Keith Andrews powiedział: "Wyobraźmy sobie jak musi czuć się człowiek, który przez pięć, dziesięć, a nawet trzydzieści lat ma świadomość, co dzieje się wokół niego i nie jest w stanie niczego przekazać otoczeniu".

Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w śpiączce
"Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w śpiączce na podstawie Kliniki Rehabilitacji Centrum Zdrowia Dziecka" - fragmenty pracy magisterskiej wykonanej i obronionej w WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM przez Elżbietę Dróżdż-Kubicką.

Ocena zaburzeń neurologopedycznych u osób w śpiączce - opracowanie mgr Małgorzata Kukiełko – specjalista neurologopedii
Ocena zaburzeń neurologopedycznych u osób w śpiączce oparta jest na własnych doświadczeniach i przeznaczona dla praktyków ( psychologów, pedagogów, logopedów, lekarzy, pielegniarek) pracujacych z pacjentami apalicznymi. Propozycja ma charakter wprowadzający w problemy zaburzeń mowy w przypadku uszkodzeń mózgu. Zaburzenia mowy spowodowane chorobami i uszkodzeniami neurologicznymi to zespół objawów- dysfunkcji obejmujacych wszystkie poziomy aparatu mowy. Kliniczny obraz zaburzeń jest złożony i na ogół pojedyncze objawy tworzą rózne konfiguracje, często współwystępujące ze sobą.