Projekty realizowane
Międzynarodowy projekt naukowo-badawczy i kliniczny „Wykorzystanie komórek macierzystych z rdzenia kręgowego i mózgowia zmarłych płodów ludzkich  po samoistnych poronieniach dla ich implantacji do mózgu, jako próby leczenia chorych w minimalnym stanie świadomości po ciężkich uszkodzeniach mózgu w śpiączce (ICD10:R40.2)” Fundacja Ewy Błaszczyk ”Akogo?” zaprosiła do realizacji Projektu: Fundacja „Dom Ulgi w Cierpieniu – Dzieło im. św. Ojca Pio z Pietrelciny, Włochy” (IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza | Opera di Padre Pio) - prof. Angelo Vescovi, dr Daniela Ferrari, dr Maurizio Gelati. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk - prof. Leonora Bużańska, prof. Krystyna Domańska-Janik, dr Anna Sarnowska Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie - prof. Wojciech Maksymowicz, dr Katarzyna Jezierska-Woźniak Celem przygotowywanego projektu jest podanie 5 pacjentom w...
„Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyk i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” – NeuStemGen współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED - Umowa nr STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014 .   Celem projektu NeuStemGen jest opracowanie innowacyjnych procedur diagnostyczno-terapeutycznych dla chorób o podłożu neurodegeneracyjnym, których częstość wzrasta w starzejącym się społeczeństwie polskim. Na cele szczegółowe projektu składa się opracowanie oraz wdrożenie nowatorskich metod diagnostyki genetycznej i molekularnej chorób siatkówki, a także innowacyjnych metod izolacji, ekspansji, modyfikacji, różnicowania i zwiększenia potencjału regeneracyjnego komórek macierzystych w aspekcie ich aplikacji klinicznych. Innowacyjne badania dotyczyć będą przede wszystkim zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz stwardnienia zanikowego...