Projekty realizowane | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 
Projekty realizowane
„Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyk i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” – NeuStemGen współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED - Umowa nr STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014 .   Celem projektu NeuStemGen jest opracowanie innowacyjnych procedur diagnostyczno-terapeutycznych dla chorób o podłożu neurodegeneracyjnym, których częstość wzrasta w starzejącym się społeczeństwie polskim. Na cele szczegółowe projektu składa się opracowanie oraz wdrożenie nowatorskich metod diagnostyki genetycznej i molekularnej chorób siatkówki, a także innowacyjnych metod izolacji, ekspansji, modyfikacji, różnicowania i zwiększenia potencjału regeneracyjnego komórek macierzystych w aspekcie ich aplikacji klinicznych. Innowacyjne badania dotyczyć będą przede wszystkim zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz stwardnienia zanikowego...