Specjaliści

Przychodnia Konsultacyjno – medyczna “Akogo-Med” zapewnia wszechstronne konsultacje z najwyższej klasy specjalistami z dziedziny chorób ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego. Przychodnia oferuje również wsparcie neuropsychologa, ortopedy, kardiologa oraz neurologa dziecięcego.
Oferujemy dostęp do lekarzy neurologów zajmujących się diagnostyką i leczeniem m.in. dolegliwości neuropatycznych, epilepsji, stwardnienia rozsianego, następstw udarów mózgu, urazów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa, zespołów korzeniowych, Parkinsona, Alzheimera, zespołu niespokojnych nóg.

Więcej informacji o specjalistach przyjmujących w przychodni "Akogo med" znajdziecie Państwo na stronie przychodni: www.akogomed.pl/nasz-zespol
 
Neurolodzy Prof. Jan Kochanowski
Ból neuropatyczny
Doc. Ewa Nagańska
Epilepsja
Dr Lidia Darda - Ledzion
Stwardnienie rozsiane, następstwa udarów mózgu, urazów głowy. Zespoły bólowe kręgosłupa, zespoły korzeniowe.
Dr Jakub Sienkiewicz
Parkinson, toksyna botulinowa, blokada przeciwbólowa kręgosłupa odcinek L -S, Alzheimer, zespół niespokojnych nóg
Dr Stanisław Szlufik
Stymulacja mózgu, toksyna botulinowa
Dr Wojciech Wicha
   
Neurolog dziecięcy Dr Marek Bachański
Padaczka oporna na leki
   
Neurochirurdzy Prof. Waldemar Koszewski
Przerzuty nowotworowe do mózgu i móżdżku, guzy przysadki mózgowej, leczenie operacyjne Parkinsona, padaczka lekooporna.
Prof. Wojciech Maksymowicz
Stwardnienie zanikowe boczne.
Wolontariat - gaża przekazywana jest na Fundację „Akogo”
Prof. Jan Podgórski
Specjalizuje się m.in. w chirurgicznym leczeniu guzów mózgu i czaszki, operacyjnym leczeniem dyskopatii odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa z wykorzystaniem implantów.
Doc. Monika Barczewska
Dr Wojciech Górecki
Tętniaki wewnątrzczaszkowe, guzy mózgu, oczodołu, guzy rdzenia kręgowego.
Dr Łukasz Grabarczyk
Parkinson, dystonia, chirurgia kręgosłupa, diagnostyka śpiączki. Specjalista leczenia bólu.
Dr Szymon Kaczor
Dr Jacek Szczygielski
Stany po urazie czaszkowo - mózgowym, stany po trepanacji po zabiegach odbarczających np. po usunięciu części kości czaszki. Śpiączka.
   
Neuropsycholog mgr Tatiana Łysiak
Doświadczenie w pracy psychologicznej z pacjentami z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania się.
   
Ortopedzi dr n. med Kamil Koszela
Schorzenia kręgosłupa. Kolagenoterapia w schorzeniach narządu ruchu. Ortopedia zachowawcza.
Dr Dariusz Uryszek
Urazy, zwyrodnienia, dolegliwości kończyn górnych.
   
Internista Dr Zofia Lorens – Litka
Otyłość, zespół jelita drażliwego, choroby autoimmunologiczne, schorzenia psychosomatyczne.
   
Fizjoterapeuci Dr Agnieszka Wójcik
Terapia manualna, osteopatia
mgr Marek Zaleski
Rehabilitacja zawrotów głowy i zaburzeń równowagi o różnej etiologii, rehabilitacja przedsionkowa (błędnikowa), manewry repozycyjne w łagodnych położeniowych zawrotach głowy (ŁNPZG / BPPV).

Więcej informacji o specjalistach przyjmujących w przychodni "Akogo med" znajdziecie Państwo na stronie przychodni: www.akogomed.pl/nasz-zespol