Specjaliści | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Specjaliści

Przychodnia Konsultacyjno – medyczna “Akogo-Med” zapewnia wszechstronne konsultacje z najwyższej klasy specjalistami z dziedziny chorób ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego. Przychodnia oferuje również wsparcie neuropsychologa, ortopedy, kardiologa oraz neurologa dziecięcego.
Oferujemy dostęp do lekarzy neurologów zajmujących się diagnostyką i leczeniem m.in. dolegliwości neuropatycznych, epilepsji, stwardnienia rozsianego, następstw udarów mózgu, urazów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa, zespołów korzeniowych, Parkinsona, Alzheimera, zespołu niespokojnych nóg.

Więcej informacji o specjalistach przyjmujących w przychodni "Akogo med" znajdziecie Państwo na stronie przychodni: www.akogomed.pl/nasz-zespol
 
Neurolog Dr Jakub Sienkiewicz
Parkinson, toksyna botulinowa, blokada przeciwbólowa kręgosłupa odcinek L -S, Alzheimer, zespół niespokojnych nóg
   
Neurolog dzieci i dorośli Dr Marek Bachański
Padaczka oporna na leki
   
Neurolog dziecięcy Dr n. med. Jolanta Strzelecka
Licencjonowany elektrofizjolog w zakresie EEG, leczenie chorób układu nerwowego, diagnostyka bólów głowy, problemy psychosomatyczne u  dzieci
   
Neurochirurdzy Prof. Waldemar Koszewski
Operacje endoskopowe wszystkich odcinków  kręgosłupa. Leczenie nowotworów za pomocą cybernetycznego noża.
Prof. Wojciech Maksymowicz
Stwardnienie zanikowe boczne.
Wolontariat - gaża przekazywana jest na Fundację „Akogo”
Dr Wojciech Górecki
Tętniaki wewnątrzczaszkowe, guzy mózgu, oczodołu, guzy rdzenia kręgowego.
Dr Szymon Kaczor
Dr hab. Jacek Szczygielski
Stany po urazie czaszkowo - mózgowym, stany po trepanacji po zabiegach odbarczających np. po usunięciu części kości czaszki. Śpiączka.
lek. med. Jakub Wojciechowski
Dyskopatia, guzy kanału kręgowego, spastyczność (implantacja pomp baklofenowych), guzy podstawy czaszki, guzy mózgu, tętniaki wewnątrzczaszkowe.
   
Neurochirurdzy dzieci Dr Mateusz Maślanka
Guzy (w tym torbiele) mózgu, kanału kręgowego i oczodołu. Wodogłowie. Rozszczep kręgosłupa. Wady rozwojowe czaszki - kraniostenozy. Operacje plastyczne defektów czaszki i podstawy czaszki. Operacje endoskopowe.
   
Neurologopeda dorośli i dzieci Mgr Marta Owczarczyk
Neurologopeda, pedagog specjalny, logopeda
Dr n. med. Agnieszka Rakowska
Ocena stanu świadomości u pacjentów po urazach, ocena funkcji poznawczych i wykonawczych, diagnoza i terapia funkcji poznawczych i wykonawczych, diagnoza i terapia zaburzeń funkcji językowych oraz artykulacyjnych, diagnostyka dysfagii neurogennej
   
Neuropsycholog mgr Tatiana Łysiak
Psycholog, psychoterapeuta, nauczycielka Mindfulness.
   
Psychiatra Dr Jacek Koprowicz
Zaburzenia pamięci, uzależnienia, depresja,zaburzenia afektywne,nerwica, zaburzenia psychotyczne
   
Pediatra / Alergolog / Pulmunolog Dr Barbara Sieradzka
Pediatra, alergolog, specjalista chorób płuc
   
Kardiolog Dr Barbara Mechowska - Kleyff
   
Ortopeda Dr Patryk Ulicki
Artroskopia, urazy sportowe, choroba zwyrodnieniowa, urazy, złamania, urazy przeciążeniowe
   
Fizjoterapeuci Mgr Wanda Drożdż
Fizjoterapeuta II stopień
Mgr Marek Zaleski
Rehabilitacja zawrotów głowy i zaburzeń równowagi o różnej etiologii, rehabilitacja przedsionkowa (błędnikowa), manewry repozycyjne w łagodnych położeniowych zawrotach głowy (ŁNPZG / BPPV).
Mgr Maciej Zegzuła
Specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej oraz geriatrycznej.
   
Pielęgniarka Mgr Ewa Bodzak
Testy alergiczne dzieci

Więcej informacji o specjalistach przyjmujących w przychodni "Akogo med" znajdziecie Państwo na stronie przychodni: www.akogomed.pl/nasz-zespol