Rada Naukowa

  1. prof. Alicja Chybicka
  2. prof. Anna Dobrzańska
  3. prof. Sergiusz Jóźwiak
  4. prof. Janusz Książyk
  5. prof. Wojciech Maksymowicz
  6. prof. Ewa Mayzner-Zawadzka
  7. dr hab. Małgorzata Syczewska
  8. prof. Jerzy Walecki