Komunikat!

Od dnia 17 marca 2020 r., do odwołania, biuro Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” zostaje tymczasowo zamknięte!
Rozpoczynamy pracę zdalnie!
Wszystkie nasze dane teleadresowe pozostają bez zmian, do Państwa dyspozycji!

Zgłoszenia pacjentów

Ponieważ Nasi Podopieczni wracają do zdrowia, prosimy o przesyłanie zgłoszeń kolejnych pacjentów na adres Kliniki Budzik. Zakwalifikowane dzieci zostaną wpisane do kolejki oczekujących i będą mogły zostać przyjęte na miejsca wybudzonych podopiecznych.
Zachęcamy do przesyłania dokumentacji medycznej dzieci po ciężkich urazach mózgu, przebywających w śpiączce.

Do Kliniki mogą być przyjęte dzieci:
- przebywające w śpiączce nie dłużej niż 12 miesiecy od urazu lub 6 miesięcy jeśli śpiaczka wystąpiła z przyczyn nieurazowych
- od 2 do 18 roku życia
- wydolne krążeniowo-oddechowo (bez respiratora)
- kwalifikujące się do rehabilitacji neurologicznej

Szczegółowe kryteria kawalifikacji do Kliniki BUDZIK oraz warunki niezbędne do spełnienia kryteriów kwalifikacji dziecka w wieku 2 lata - 18 lat celem przyjęcia do Kliniki "Budzik" znaleźć można na stronie Kliniki Budzik - www.klinikabudzik.pl/pl/klinika/zgłoszenia-pacjentów-do-kliniki-budzik

Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować:
Klinika "Budzik"
Al. Dzieci Polskich 20,
04-730 Warszawa
tel. +48 22 122 18 00
lub na mail: sekretariat@klinikabudzik.pl

Przypominamy, że pobyt i rehabilitacja pacjentów w Klinice jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA.
Wraz z dzieckiem w Budziku mieszka jeden z rodzic/opiekun, który jest włączony w proces rehabilitacji; pobyt opiekuna jest również BEZPŁATNY!

Prosimy o rozpowszechnianie naszej prośby w swoim srodowisku, by informacja dotarła do wszystkich potrzebujących pomocy