Komunikat!

Od dnia 17 marca 2020 r., do odwołania, biuro Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” zostaje tymczasowo zamknięte!
Rozpoczynamy pracę zdalnie!
Wszystkie nasze dane teleadresowe pozostają bez zmian, do Państwa dyspozycji!

Przygotowanie Terenu Budowy

Przygotowanie Terenu Budowy dla inwestycji: Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych” Nr referencyjny: PZP/1/2019

Informujemy że ECM Group Polska  SA na podstawie art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm. – dalej PZP) w imieniu  FUNDACJI Ewy Błaszczyk "AKOGO?” ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  - "Przygotowanie Terenu Budowy dla inwestycji: Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych” Nr referencyjny: PZP/1/2019

Wszelkie  informacje i dokumenty  dotyczące przedmiotowego postępowania będą publikowane  na stronie internetowej ECM Group Polska SA http://ecmg.pl w zakładce AKTUALNOŚCI