Czekamy na zgłoszenia! | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Czekamy na zgłoszenia!

Do Kliniki „Budzik” dla dorosłych w Warszawie zostali przyjęci pierwsi pacjenci!
Pobyt chorego wraz z opiekunem jest nieodpłatny!
Czekamy na zgłoszenia!
Szczegółowe informacje na stronie kliniki:
https://budzikdladoroslych.pl