Ogłoszenie | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Ogłoszenie

Informujemy że  zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt. Budowa stanu surowego zamkniętego zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych” nr PZP/2/2020. Ogłoszenie o zamówieniu oraz wszelkie inne informacje i dokumenty w zakresie przedmiotowego postępowania są dostępne poprzez Platformę zakupową Josephine:
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/7183/summary
ID zamówienia 7183
Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym.