Zaproszenie do złożenia oferty | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Zaproszenie do złożenia oferty

Szanowni Państwo,
Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, realizując Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - TYP PLACÓWKI - SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, zaprasza niniejszym do złożenia ofert w postępowaniu pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap I”.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 16 września 2019 r. do godziny 10:30 (wiążąca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Szczegóły i dokumenty znajdują się na stronie: https://www.akogo.pl/pl/klinika/budzik-dla-doroslych/budzik-dla-doroslych-ogloszenia/zaproszenie-do-zlozenia-ofert-w-0