Przygotowania | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Przygotowania

Jesteśmy w trakcie prac związanych z wyposażeniem „Kliniki Budzik dla dorosłych” w Warszawie, przed otwarciem placówki.
Większość sprzętu jest już na miejscu, tylko musi znaleźć swoje miejsce.