Terapia widzenia | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Terapia widzenia

„Magiczne zajęcia”, które mają sprawić: „(...) Żeby dzieciom chciało się wrócić (...)”

Z naszą kamerą uczestniczyliśmy w zajęciach terapii widzenia, prowadzonych w klinice „Budzik” dla dzieci.
Udało nam się to w ostatniej chwili, przed wprowadzeniem obostrzeń i ponownym, całkowitym zamknięciem placówki dla osób z zewnątrz.
O tym co robi, aby pomóc naszym podopiecznym, o możliwości rozwoju funkcji wzrokowych i stosowaniu pracy zespołowej (wszystkich terapeutów z kliniki), opowiada Pani mgr Joanna Celmer – Domańska.

Dziękujemy!