Fundacja „Światło” | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Fundacja „Światło”

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji „Światło”, w Toruniu, jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.
Misją tej zaprzyjaźnionej z nami placówki jest wszechstronna, holistyczna opieka nad osobami w stanie apalicznym (śpiączka).
Zachęcamy do obejrzenia materiału, w którym pokazujemy Ich niezwykłą pracę!
Jak mówi Pani Prezes Janina Mirończuk, walczą o  „(…) Maksimum życia w nienormalności zdrowotnej (…)”.
Więcej na stronie:
http://zol.swiatlo.org/mirror/index.html@page_id=82.html.html na www.swiatlo.org