Warszawa NIE śpi

Serdecznie zapraszamy na wernisaż i do udziału w licytacji, z dochodem na naszą fundację.