Bielańskie rzeźby mistrza Wilkonia wróciły po renowacji!

15 grudnia br., przed kościołem pokamedulskim nastąpiło uroczyste odsłonięcie bielańskiej szopki po renowacji. W wydarzeniu wzięli udział: ks. Wojciech Drozdowicz - proboszcz parafii w Lesie Bielańskim i współzałożyciel Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”, rzeźbiarz i autor szopki Józef Wilkoń oraz Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i liczni przedstawiciele Dzielnicy Bielany.
Renowacji zostały poddane zarówno bielańska szopka jak i karuzela.
Dziękujemy!