Konferencja naukowa w USA | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Konferencja naukowa w USA

W dniach 2-4 października br., przedstawiciele Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” wraz z Kierownikiem Platformy Translacyjnej Medycyny Regeneracyjnej – Panią dr n. med. Anną Sarnowską, wzięli udział w corocznej konferencji naukowej „Międzynarodowego Stowarzyszenia Neurorestoratologii”. 11 edycja konferencji odbyła się na terenie Stanowego Uniwersytetu Rutgers, New Brunswick (New Jersey), w Stanach Zjednoczonych.
Celem naszej wizyty było nawiązanie nowych kontaktów ze specjalistami z całego świata (m.in. Chin, Japonii, Argentyny, Włoch, Indii, Szwecji i Stanów Zjednoczonych) i pozyskanie wiedzy w zakresie możliwości wykorzystywania komórek macierzystych (KM) do terapii osób po ciężkich uszkodzeniach mózgu, przede wszystkim w śpiączce.
 
Dzięki licznym wykładom z zakresu neurobiologii, neurologii i neurochirurgii oraz neurorehabilitacji mogliśmy zapoznać się z sytuacją prawną oraz zaawansowaniem klinicznym terapii regeneracyjnej z zastosowaniem KM. Obecnie prowadzonych jest ok. 5000 badań klinicznych wykorzystujących potencjał komórek macierzystych, z czego ponad ok. 2000 w USA, a ok. 1700 w Europie.

Liczni wykładowcy przedstawiali wyniki badań polegających na podaniu KM do rdzenia kręgowego po urazie, mózgu w chorobach neurodegeneracyjnych lub siatkówki oka. Rozbieżność tematów była jednak znacznie szersza i pojawiały się pojedyncze doniesienia dotyczące leczenia niepłodności lub cukrzycy typu I. Wszyscy wykładowcy podkreślali jednak, że należy bacznie weryfikować stosowany materiał, aby zamiast KM nie były podawane wątpliwej jakości preparaty. Podkreślali, że każde źródło KM (ze szpiku, tłuszczu, pępowiny, krwi obwodowej itd.) jest inne i nie tak samo cenne, a co za tym idzie, do każdego schorzenia powinien być dedykowany inny protokół leczenia.

Bardzo mocno została podkreślona rehabilitacja medyczna po zastosowaniu terapii. Bez niej podanie KM, zwiększających niewątpliwie zdolność organizmu do naprawy, będzie bardzo mało skuteczna. W uszkodzeniach rdzenia kręgowego zaproponowano schemat: 6-6-6, czyli ćwiczeń przez 6 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, przez 6 miesięcy. Podkreślono, że tak intensywna rehabilitacja jest możliwa tylko wtedy, gdy zostanie zaangażowane do niej otoczenie chorego: rodzina, bliscy, wolontariusze, ze względu na koszty i czasochłonność takiego podejścia usprawniającego.

Analizując doniesienia konferencyjne oraz dyskusję, która miała podczas niej miejsce należy zauważyć, że w naszym kraju, wiedza dotycząc postępów w dziedzinie medycyny regeneracyjnej, aspektów prawnych dotyczących prawidłowego przygotowania badania klinicznego z zastosowaniem KM jest nadal niewystarczająca.

Również w Polsce, kolejna konferencja mogłaby przybliżyć temat terapii komórkowej społeczeństwu, nauczyć patrzeć na nią krytycznie, a jednocześnie rozpocząć rzetelne, szeroko zakrojone badania w naszym kraju.