Konferencja w Olsztynie

7 czerwca br. w Olsztynie odbyła się konferencja pod nazwą: „Komórki Macierzyste: Terapeutyczne Perspektywy w Schorzeniach Centralnego Układu Nerwowego”
Organizatorem wydarzenia była Katedra Naurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z Zespołem Terapii Komórkowej Chorób Układu Nerwowego, Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Była to szósta edycja tego wydarzenia. Chcielibyśmy przypomnieć, że piątą z cyklu konferencję współorganizowała Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” - www.akogo.pl/pl/fundacja/fundacja/konferencje-zrealizowane/kom%C3%B3rki-macierzyste-%E2%80%93-badania-i-leczenie-8-9-grudnia-2017