Warsztaty

18 czerwca br., w Centrum Medycyny Eksperymentalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie miały miejsce warsztaty dotyczące neuralnych komórek macierzystych. Na zaproszenie Fundacji Akogo? odpowiedzieli członkowie włoskiego zespołu badawczego: dr Daniela Ferrari oraz dr Maurizio Gelati, którzy od wielu lat zajmują się badaniami nad neuralnymi komórkami macierzystymi. W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk – prof. Krystyna Domańska-Janik, prof. Leonora Bużańska, dr Anna Sarnowska oraz zespół badawczy kierowany przez prof. Wojciecha Maksymowicza – Prorektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który był gospodarzem spotkania.