Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.