Żegnamy ŚP. Piotra Pawłowskiego | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Żegnamy ŚP. Piotra Pawłowskiego

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy
ŚP.
Piotra Pawłowskiego

Założyciela i Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
oraz Fundacji Integracja, społecznika i człowieka o wielkim sercu.

 „Życie nasze zmienia się, ale się nie kończy”.

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom
 składamy wyrazy współczucia.
Odpoczywaj w pokoju.

Zarząd i pracownicy Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”