Podsumowanie 2023 roku | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Podsumowanie 2023 roku

To był dla nas ważny i niezwykle owocny rok!
W lutym odbyło się uroczyste otwarcie Kliniki "Budzik" dla dorosłych, w Warszawie i podsumowanie 20-lecia Fundacji "Akogo?".
Do kliniki „Budzik”, przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, zostali przyjęci pierwsi pacjenci.
Z kolei w lipcu 2023r. obchodziliśmy 10-lecie Kliniki „Budzik” dla dzieci, w Międzylesiu, przy Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie wybudziło się ponad 100 dzieci.
Dziękujemy wszystkim za towarzyszenie nam w tych wydarzeniach, a także pracownikom i współpracownikom, bez których nie było by tych dzieł.
Rok 2024 będzie u nas pod znakiem nauki i jej najnowszych osiągnięć w dziedzinie diagnostyki i wsparcia pacjentów po ciężkich urazach mózgu.
Trzymajcie za nas kciuki !
Do siego roku!