Dziękujemy!

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Jerzego Treli. Wspierał działania naszej Fundacji m.in. poprzez udział w spocie społecznym pt. „Dysputa”.
Z całego, fundacyjnego serca Dziękujemy! Odpoczywaj w pokoju [*]