Nagroda

Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” została uhonorowana nagrodą im. Józefa Ślisza. Wyróżnienie przyznawane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2017 roku. Wyróżniono nas za szczególne zaangażowanie w działania związane z systemowym wsparciem osób po ciężkich urazach mózgu, wymagających długiej, intensywnej hospitalizacji i rehabilitacji.
W uroczystości wzięli udział: Przewodniczący Kapituły – Pan Artur Balazs, Pani Elżbieta Bieniasz (córka J. Ślisza), Pan Profesor Wojciech Maksymowicz oraz Pani Ewa Błaszczyk – Prezes Fundacji „Akogo?”.

Dziękujemy!
Więcej informacji:
- https://www.akogo.pl/dokumenty/EFRWP_Akogo_nagroda.pdf