Wspominając

Wspominając tych, którzy Odeszli,
nie zapominajmy o tych, którzy Zostai...