Informacja dla oferentów - Inwestor Zastępczy/Inżynier Kontraktu wraz z kompleksowym Nadzorem Inwestorskim | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Informacja dla oferentów - Inwestor Zastępczy/Inżynier Kontraktu wraz z kompleksowym Nadzorem Inwestorskim

Do godziny 16.00 w dniu 26.04.2019 r. do Fundacji wpłynęły 3 oferty pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym Nadzorem Inwestorskim budowy specjalistycznej kliniki Centrum Pomocy i Rehabilitacji „BUDZIK” dla dorosłych.
Oferty wpłynęły od następujących oferentów:
  • J.S. HAMILTON Poland Sp. Z o.o. z siedzibą w Gdyni;
  • ECM GROUP Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
  • Oraz od Konsorcjum w składzie: IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Lider) i IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. z siedzibą w Bilbao HISZPANIA (Partner).
 
Wszystkie oferty spełniły wymagania SIWZ
 
Oferta firmy HAMILTON uzyskała 50 pkt.
Oferta firmy ECM uzyskała 100 pkt.
Oferta Konsorcjum firm IDOM uzyskała 42 pkt.
 
Komisja Konkursowa dokonała wyboru oferty firmy ECM GROUP Polska S.A.
 
Protokół Komisji Konkursowej będzie dostępny w siedzibie Fundacji od dnia 29 kwietnia 2019 roku od godz. 12., w  pozostałe dni w godzinach pracy Fundacji (w dniach 1-3 maja Fundacja nie pracuje).