Informacja o wyborze oferty w Części I i II zamówienia (nr ref. postępowania 4/2019) | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Informacja o wyborze oferty w Części I i II zamówienia (nr ref. postępowania 4/2019)

Dotyczy: postępowania pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap I” nr ref. postępowania 4/2019


Informacja o wyborze oferty w zakresie Części I oraz II zamówienia
 
Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?”, ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, informuje że w zakresie części I i II zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana:
  1. w części I zamówienia oferta wykonawcy Klaromed Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 123, 05-070 Sulejówek – oferta wykonawcy otrzymała 80 pkt (60 pkt w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”; 20 pkt w kryterium „Wysokość wynagrodzenia za magazynowanie”, 0 pkt w kryterium „okres gwarancji”),
  2. w części II zamówienia oferta wykonawcy Klaromed Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 123, 05-070 Sulejówek – oferta wykonawcy otrzymała 80 pkt (60 pkt w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”; 20 pkt w kryterium „Wysokość wynagrodzenia za magazynowanie”, 0 pkt w kryterium „okres gwarancji”).
Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły inne oferty na realizację ww. części zamówienia.