Informacja o wyborze oferty w zakresie Części I i II zamówienia | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Informacja o wyborze oferty w zakresie Części I i II zamówienia

Dotyczy: postępowania pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap II” nr ref. postępowania 5/2019
 
Informacja o wyborze oferty w zakresie Części I i II zamówienia
Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?”, ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, informuje że jako najkorzystniejsza została wybrana:
  • w zakresie części I zamówienia oferta wykonawcyMeden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin – oferta wykonawcy otrzymała 80 pkt (60 pkt w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”; 20pkt w kryterium „Wysokość wynagrodzenia za magazynowanie”, 0 pktw kryterium „okres gwarancji”)
  • w zakresie części II zamówienia oferta wykonawcy Klaromed Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 123, 05-070 Sulejówek – oferta wykonawcy otrzymała 80 pkt (60 pkt w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”; 20pkt w kryterium „Wysokość wynagrodzenia za magazynowanie”, 0 pktw kryterium „okres gwarancji”)
 
Oferty spełniływszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły inne oferty.
 
Z poważaniem
Ewa Błaszczyk-Janczarska